Dejta singlar, träffa kärleken, hitta träningskompisar. Dejting på Sveriges bästa dejtingsida!
Medlemsvillkor

För att bli medlem på Sportdate måste Du vara minst 18år.
När du registrerar dig som medlem på Sportdate godtar duvåra medlemsvillkor.

Följande är inte tillåtet på Sportdate
- Att uppge falska uppgifter på sitt användarkonto.
- Rasistiska anspelningar och uttalanden.
- Att publicera personliga uppgifter som fullständigt namn, adress,e-post/e-posthänvisning, eller telefonnummer på sitt användarkonto eller ibloggar.
- Att länka in annat material, och hänvisningar till andrainternetsajter på sin personliga presentation eller i bloggar.
- Att ha fler än ett användarkonto.
- Användning av copyrightskyddat material.
- Användning av bilder eller text med pornografiskt innehålleller andra tydliga sexuella anspelningar.
- Användning grovt och stötande språk i kommunikationen medandra medlemmar eller i bloggar.
- Personangrepp, namngivning eller utpekande av andramedlemmar utan deras godkännande i sin profil eller i bloggar.
- Att marknadsföring sker av andra www-adresser,e-postadresser, events eller liknande utan Sportdate´s tillåtelse.
- Försäljning eller marknadsföring av tjänster mot betalning.Försäljning av kommersiella tjänster eller varor.
- Kampanjer eller kritik mot Sportdate genom tjänsterna vierbjuder. Kritik mot Sportdate, framföres direkt till Sportdate´ssupportavdelning via e-post.
- Verksamhet och handling som bryter mot svensk lag, elleruppmaning till brott mot svensk lag.
- Kopiering, spridning eller att vidarebefordra inlägg, breveller övrig information som finns på Sportdate.
- Trakasserier, mobbning, eller försök till fortsatt kontaktmed andra medlemmar som uttryckligen sagt upp kontakten med dig.
- Spridning eller försök till spridning av politisk eller religiösabudskap till andra medlemmar eller i bloggar. 

Som medlem godkänner du att de uppgifter som du lägger in ifrån din skapade profil, får publiceras på Sportdate. Du förbinder dig att fylla i din profilpå ett seriöst sätt. Du accepterar att din profil kan bli raderad om den ejinnehåller seriösa uppgifter eller om du uppträder stötande, eller trakasseradei din kommunikation med andra medlemmar.
Sportdate tar inget ansvar för att medlemmar lägger upp enprofil under falsk identitet.

Du accepterar att dinapersonliga bilder och profiluppgifter visas för andra medlemmar på Sportdate. Du accepterar att begränsad data som dina profilbild(er) och vissaprofiluppgifter visas publikt på Internet om du väljer att skapa en blogg, och visa den publikt. Att visa sin bloggpublikt är förvalt på ditt användarkonto. Du kan enkelt välja bort att skapadin blogg publikt. Att synas publikt med blogg genom Sportdate, innebär att dinblogg kommer att synas och hittas ute på Internet, samt kommeratt listas på Sportdates start/inloggningssida.

Du accepterar att bedömningen av vad som anses seriöst/stötande/trakasserande, avgörsav Sportdate. Sportdate äger rätt att på egen hand stänga av medlemmar från våra tjänster, antingentidsbegränsat, eller tills vidare, om medlemmen uppträder på ett oseriöst/stötande/trakasserandesätt.

Sportdate har rätt att skicka information om Sportdate och från Sportdate´s samarbetspartnerssamt att skicka kommersiella budskap till nuvarande och tidigare medlemmar viae-post, SMS, och andra liknande kommunikationssätt. Du som användare har rättatt tacka nej till dessa utskick och kan avbeställa dessa genom attavregistrera dig från Sportdate´s e-post-register. Denna avregistrering görs på support(at)sportdate.se. 

Allmän information om abonnemang:Du har rätt att säga upp ditt medlemskap när som helst och utan anledning genom att använda den del av webbplatsen som är avsedd för detta. Sådan uppsägning ska träda i kraft från och med den första arbetsdagen efter det att Sportdate mottagit uppsägningen. Uppsägning av guldprenumeration ger inte medlem rätt till återbetalning av erlagd ersättning för tid som finns kvar på medlems prenumeration vid den tidpunkt då medlemskapet sägs upp.Oavsett vad som i övrigt följer av Sportdates användarvillkor, förbehåller sig Sportdate rätten att, om medlem väsentligen bryter mot användarvillkoren, säga upp medlemskap genom att avsluta medlemskap och eventuell prenumeration med omedelbar verkan utan föregående meddelande. Medlem har i detta fall inte någon rätt till ersättning eller återbetalning.

Vi uppmanar alla medlemmar att behandla varandra med respekt, och med förståelse för oliktänkande samt med största vänlighet. Vi önskar allamedlemmar roliga och spännande stunder genom våra tjänster!